Huurrecht Bedrijfsruimte

Beperken (“corona”) huurkorting Horeca?

By 15 september 2021 No Comments

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) dient te worden afgetrokken van de omzet waarop de berekening van de huurkorting is gebaseerd zo heeft het Gerechtshof Amsterdam beslist. Eerder oordeelde de Rechtbank dat die TVL juist bij die omzet  diende te worden opgeteld waardoor de “corona huurkortingen” vaak aanzienlijk hoger uitvielen.  Ten onrechte vindt het Gerechtshof. Horeca en winkeliers, misschien op dit moment nog “in gesprek” (of  “in procedure”) met hun verhuurder, doen er verstandig aan zich niet rijk te rekenen op basis van eerdere jurisprudentie. Hun omzetdaling zou wel eens fors minder kunnen zijn dan gedacht,  dankzij de ontvangen TVL.

 

© 2020 Van de Wint Legal.