Incasso

Extra verhaalsmogelijkheid bij incasso

By 12 februari 2020 No Comments

Heb je een conflict met een debiteur BV of een andere rechtspersoon over het betalen van jouw nota en blijkt uit het handelsregister dat die debiteur een moedervennootschap heeft die zich met de zogeheten “403 verklaring” hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van haar dochter (artikel 2:403 lid 1 aanhef en sub f BW) dan zou je er je voordeel mee kunnen doen om eerst tot een schikking te komen met die wanbetalende debiteur (eventueel de curator in haar faillissement). Mocht dat tot een deelbetaling leiden dan hou je niettemin je resterende vordering op die moedervennootschap (uiteraard tenzij je daarover andere afspraken maakt). Het blijkt dat niet iedereen zich daarvan bewust is …(ECLI:NL:HR:2015:837)

© 2020 Van de Wint Legal.