Arbeidsrecht

Inhuren freelancer of tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Het mag bij de meeste lezers van dit blog bekend worden verondersteld dat de freelancer (Zelfstandige professionals of Zp’r) als opdrachtnemer en niet als werknemer wordt beschouwd. Met name bij werkzaamheden op IT gebied dienen contractspartijen zich echter wel van de consequenties van dit onderscheid bewust te zijn.

De volgende criteria zijn daarbij essentieel:

Loon, Persoonlijke Arbeid, Werkgeversgezag.

Alleen indien al deze criteria van toepassing zijn is sprake van een arbeidsovereenkomst en niet van een overeenkomst van opdracht.

Dit onderscheid is niet alleen van groot belang voor de belastingheffing (zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer en tsja.. dus achteraf) maar en dat wordt vaak over het hoofd gezien, natuurlijk ook voor het arbeidsrecht met al zijn dwingendrechtelijke bepalingen onder andere voor wat betreft de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Vertrouw dan ook niet op de modellen van de belastingdienst die zijn verschenen sinds invoering van de wet DBA (waarmee de VAR de prullenbak in kon). Die zijn alleen toegesneden op de fiscale- en niet op de civielrechtelijke met name op de arbeidsrechtelijke aspecten.

Het is maar dat u het weet. Indien u er niet uitkomt hoor ik dat uiteraard graag.

 

© 2020 Van de Wint Legal.