Geen categorie

Ontruiming gekraakte woningen

By 9 augustus 2018 No Comments

De Rechtbank Overijssel wees zeer recent in kort geding een vordering van de eigenaar tot ontruiming van gekraakte panden toe,  hoofdzakelijk vanwege het mogelijk vrijkomen van asbest en reeds bestaande sloop- en bouwplannen.

Een eigenaar van een aantal panden die hij wenste te ontwikkelen werd onlangs onaangenaam verrast doordat deze waren gekraakt. Een vordering tot ontruiming is in kort geding slechts toewijsbaar, indien de eigenaar van de onroerende zaak daarbij een spoedeisend belang heeft, waarbij uitgangspunt is dat ontruiming niet tot ongerechtvaardigde leegstand mag leiden.

In deze zaak wist de eigenaar in de eerste plaats de rechter er van te overtuigen dat het laatste niet het geval zou zijn maar ook en wellicht belangrijker was dat hij aannemelijk maakte dat zich asbest in de gekraakte panden bevond hoewel het hier slechts een redelijk vermoeden van deskundigen betrof omtrent niet direct waarneembare aanwezigheid van asbest . Ook werd op basis van rapportages aannemelijk geacht dat de panden niet meer bewoonbaar waren.  Welke criteria daarbij doorslaggevend zijn geweest wordt niet geheel duidelijk.

Wat ook deze uitspraak leert is o.a. het volgende.

Indien u de eigenaar van het pand bent en  ontruiming eist: produceer zoveel mogelijk (semi) deskundigenrapportages en gebruik ook het asbest argument zelfs als het slechts om vermoedens gaat (in welk oud slooppand bevindt zich dat gevaarlijke spul niet?). Maak aannemelijk dat na ontruiming geen sprake zal zijn van leegstand.

Bent u een kraker: Maak aannemelijk dat het gekraakte  pand (naar omstandigheden) geschikt is voor bewoning en ook echt als zodanig wordt gebruikt en er geen gevaar voor de gezondheid (van derden) is.  Tracht aan te tonen dat door de eigenaar gepretendeerde sloop en bouwplannen niet realistisch zijn.

© 2020 Van de Wint Legal.