Huur en Koop vastgoedUncategorized

Openbreken van contracten ivm corona crisis?

By 16 maart 2020 No Comments

Ik lees in de media dat onder andere de door de crisis ernstig gedupeerde Horeca zich in deze crisis vooral tot de overheid  wendt voor hulp (uitstel betaling aan fiscus, snelle en toegankelijke werktijdverkortingsregeling, renteloze overbruggingscredieten…). Daarnaast kan de “corona gedupeerde” ondernemer een meer directe,  privaatrechtelijke weg kiezen, wellicht eerst met een verzoek aan bijvoorbeeld  de verhuurder en/of financier van de zaak om uit coulance akkoord te gaan met een tijdelijk opschorting van de huur- of aflossings/rente verplichting.  Daarbij kan een (impliciet) beroep worden gedaan op BW artikel 6:2 BW. Contractuele verplichtingen worden immers  tevens beheerst door de eisen  van redelijkheid en billijkheid waarbij de specifieke omstandigheden  bepalend zijn.   Succes twijfelachtig. Uitgangspunt in ons recht blijft immers dat afspraken  dienen te worden nagekomen. Er zou dan  “een juridisch tandje bij kunnen worden gezet” met een eventuele gang naar de rechter die (ivm artikel 6:258 BW) op verlangen van een partij de gevolgen van een overeenkomst kan wijzigen of  deze geheel of  gedeeltelijk kan ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden die zo ernstig zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Uitgaande van  bestaande  jurisprudentie op dit onderwerp (het kan uiteraard ook andere overeenkomsten dan huur/verhuur betreffen)  in combinatie met de huidige ernstige economische en maatschappelijke crisis  die zozeer afwijkt van eerdere situaties lijkt mij een beroep op deze wijzigings-/ontbindingsgrond kansrijk maar dan moet de vordering daartoe wel goed zijn onderbouwd.  Meer weten? Mail mij : joop@vandewintlegal.nl of bel mij 0204459987

© 2020 Van de Wint Legal.