Geen categorie

Vereenvoudiging van schadeclaims van ondernemers tegen de overheid?

By 27 maart 2012 No Comments

De één, de ander of beiden?
De  Tweede Kamer gaat eindelijk het  wetsvoorstel Nadeelscompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten behandelen. Dit ziet onder meer op situaties waarin ondernemers schade lijden door overheidshandelingen in het algemeen belang. Een probleem waar de ondernemer al snel tegenaan loopt, is dat er meestal geen heldere en laagdrempelige mogelijkheid bestaat om de schade te verhalen. Ondernemers verdwalen vaak in een woud aan regelingen en procedureregels. Is de schade het gevolg van een voor bezwaar en beroep vatbaar overheidsbesluit, zoals een verkeersbesluit? Dan moet je naar de bestuursrechter. Vloeit de schade voort uit een feitelijke handeling, bijvoorbeeld werkzaamheden aan de weg? Dan moet je naar de burgerlijke rechter. Is de schade veroorzaakt door besluiten én feitelijke handelingen? Dan moeten beide wegen worden bewandeld.  Ons rechtssysteem sluit hiermee slecht aan op de behoefte van de burger. Die kan het niets schelen of schade voortvloeit uit een feitelijke handeling of een besluit. Hij wil alleen dat zijn verzoek om schadevergoeding snel en eenvoudig wordt afgewikkeld. De juridische realiteit staat daar nog mijlenver vanaf. Met name het vooruitzicht om een civielrechtelijke procedure te moeten starten is voor veel ondernemers voldoende om het bijltje erbij neer te leggen. Dat betekent immers dat er een advocaat moet worden ingeschakeld, terwijl de procedures lang duren en de uitkomst onzeker is. Dan maar geen schadevergoeding, denken veel kleine ondernemers, zo blijkt ook uit het rapport Nadeelscomensatie en ondernemersrisico op de schop van de Gemeentelijke Ombudsman van Amsterdam.

© 2020 Van de Wint Legal.