PRIVACY STATEMENT EN DISCLAIMERS

VANDEWINTLEGAL beschermt uw persoonsgegevens.. Eventuele persoonsgegevens, worden gebruikt ter uitvoering van de opdracht en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR). De privacy van bezoekers van de website van VANDEWINTLEGAL is gewaarborgd evenals persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan VANDEWINTLEGAL verstrekt of die op andere wijze in het bezit is van VANDEWINTLEGAL. Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt behoudens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat of een rechterlijke uitspraak daartoe verplicht.

Communicatie per mail is nooit geheel veilig zonder speciale encryptie en u accepteert het risico dat derden kennis nemen van aldus verzonden informatie.

Google Analytics

VANDEWINTLEGAL maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om VANDEWINTLEGAL te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor VANDEWINTLEGAL bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteiten op te stellen voor VANDEWINTLEGAL en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.

Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het gebruik van de website geen cookies ontvangt.

Hyperlinks

VANDEWINTLEGAL heeft op zijn website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Indien u deze websites bezoekt is de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van VANDEWINTLEGAL van toepassing op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar eventueel openbaar maakt.

VANDEWINTLEGAL geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites.

Beperking aansprakelijkheid publicaties op website

De op de website van VANDEWINTLEGAL verstrekte informatie, dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden gegarandeerd. Evenmin kan worden gegarandeerd dat met de informatie op deze website geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. VANDEWINTLEGAL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op zijn website.

Beveiliging

Aangezien deze online verstrekking van uw persoonsgegevens aan VANDEWINTLEGAL vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, worden er geen betreffende bijzondere beveiligingsmaatregelen genomen. VANDEWINTLEGAL gebruikt geen speciale encryptiemethodes.

Verbeteren persoonsgegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens waarover VANDEWINTLEGAL beschikt te verbeteren indien deze onjuist zijn. Voor toegang tot of correctie van de betreffende persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot  info@vandewintlegal.nl of 
T +31204459987.

De door u aan VANDEWINTLEGAL verstrekte persoonsgegevens kunnen door worden gebruikt om u onder meer per e-mail te informeren over de diensten van VANDEWINT LEGAL of om u te informeren over andere juridische zaken waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Indien u overigens geen belangstelling heeft voor deze informatie wordt u verzocht dat kenbaar te maken, bij voorkeur met een e-mail aan info@vandewintlegal.nl.

Augustus 2018