Joop van de Wint. De advocaat voor ondernemers.

+ specifieke rechtsgebieden MKB

+ betrouwbaar en toegankelijk

+ transparantie over kans van slagen

Samenwerkingsovereenkomsten

Er zijn maar weinig samenwerkingsovereenkomsten en rechtsvormen  waar ik mij in de afgelopen 35 jaar niet mee bezig heb gehouden. Of het nou om een VOF of B.V gaat, samen ondernemen begint altijd vanuit enthousiasme en geloof in een goede afloop.  Maar heb je wel voldoende rekening gehouden met alle stakeholders ? En de eventueel veranderende zakelijke belangen na verloop van tijd? Is er een plan B?  Vaak ontstaan conflicten,  soms uitlopend op lastige procedures, omdat hierover niet goed is nagedacht en afspraken niet goed zijn vastgelegd. Het risico zit hem vooral in de grote contractsvrijheid bij (de meeste) samenwerkingsovereenkomsten:  alles mag wat niet verboden is. Jarenlange goede samenwerking kan zo volledig ontsporen met alle gevolgen van dien.

Ik kan je helpen op deze terreinen de risico’s zoveel mogelijk te beperken of zelfs te voorkomen en bij een  bestaand conflict los ik het (al dan niet in een procedure) in de meeste gevallen ook voor je op.

Samenwerkingsvormen

  • Personenvennootschappen (zoals VOF en Maatschap) VOF overeenkomsten,
  • Samenwerking binnen en tussen  rechtspersonen vooral de B.V.  overeenkomsten,
  • Franchise of dealerschap, Agentuurovereenkomsten, diverse joint ventures

Met welke samenwerkingsvorm kwestie je ook te maken hebt, ik sta je graag bij om efficiënt en deskundig het gewenste resultaat te behalen.

* Het eerste gesprek (half uur) is kosteloos.

Heb je een samenwerkingsvormen vraag? Ik neem graag contact op.