Joop van de Wint. De advocaat voor ondernemers.

+ specifieke rechtsgebieden MKB

+ betrouwbaar en toegankelijk

+ transparantie over kans van slagen

Samenwerkingsovereenkomsten

Er zijn maar weinig samenwerkingsovereenkomsten en rechtsvormen waarin die vaak plaatsvinden waar ik mij in de afgelopen 30 jaar niet mee bezig heb gehouden. Of het nou om een VOF of B.V gaat, samen ondernemen begint altijd vanuit enthousiasme en passie. Je hebt samen een helder doel voor ogen. Maar heb je wel voldoende rekening gehouden met alle stakeholders ? En de eventueel veranderende zakelijke belangen na verloop van tijd? Is er een plan B?  Vaak ontstaan conflicten welke soms uitlopen op lastige procedures omdat de afspraken niet goed op papier waren gezet. Het risico zit hem vooral in de grote contractsvrijheid bij (de meeste) samenwerkingsovereenkomsten:  alles mag zolang het niet verboden is. Jarenlange goede samenwerking kan zo wel eens flink ontsporen met alle gevolgen van dien.

Ik kan je helpen op deze terreinen de risico’s zoveel mogelijk te beperken of zelfs te voorkomen en mocht er sprake zijn een al bestaand conflict dan los ik het in de meeste gevallen ook op (al dan niet in een procedure)

Samenwerkingsvormen

  • Personenvennootschappen (zoals VOF en Maatschap) VOF overeenkomsten,
  • Samenwerking binnen en tussen  rechtspersonen vooral de B.V.  overeenkomsten,
  • Franchise of dealerschap, Agentuurovereenkomsten, diverse joint ventures

Met welke samenwerkingsvorm kwestie je ook te maken hebt, ik sta je graag bij om efficiënt en deskundig het gewenste resultaat te behalen.

* Het eerste gesprek (half uur) is kosteloos.

Heb je een samenwerkingsvormen vraag? Ik neem graag contact op.