Algemeen

Waarom een goede advocaat?

Waarom een (goede) advocaat?

Door de almaar uitdijende en steeds meer ondoorzichtige juridische adviesbranche lijken zowel de particuliere als bedrijfsmatige rechtzoekenden het spoor bijster te raken. Het leek mij daarom goed nog eens uiteen te zetten waarmee een goede advocaat zich onderscheidt van al die andere aanbieders van rechtshulp.

Wat nogal eens wordt vergeten is dat een advocaat een professie beoefend, dwz dat hij niet alleen over een speciale juridische expertise beschikt (na een universitaire opleiding van minstens 4,5 jaar) maar dat voor hem/haar als dienstverlener ook een bijzondere beroepsethiek geldt terwijl hiermee ook een maatschappelijk doel wordt gediend. Die bijzonderheid blijkt uit de door hem afgelegde advocaten eed maar wordt o.a zichtbaar in de rechtszaal waar wij een zwarte toga en een witte bef dragen.

Kernwaarden goede advocaat

Tot de kernwaarden van de goede advocaat behoren verder deskundigheid, onafhankelijkheid, partijdigheid, vertrouwelijkheid en vooral integriteit. In de commerciële jacht op juridische adviesopdrachten wordt nogal eens over het hoofd gezien dat de complexiteit van het recht(s bedrijf) die kernwaarden noodzakelijk maken terwijl die binnen de advocatuur goed worden bewaakt in het kader van een strikte regelgeving.

Veel alternatieve informatiebronnen zijn tegenwoordig beter toegankelijk terwijl de rechtspraak minder drempels heeft dan vroeger. Daarmee ontstaat echter ook wel de indruk dat de problemen daarmee ook makkelijker zouden kunnen worden opgelost met behulp van allerlei dienstverleners. Niets is minder waar. Het succesvol oplossen van een rechtsprobleem is nog net zo lastig als het altijd was.  Zoek dus een goede advocaat! U weet hem via deze website te bereiken..

© 2020 Van de Wint Legal.