Faillissement

Een baanbrekende uitspraak rondom het flitsfaillissement

Flitsfaillissement op losse schroeven?

Eindelijk werd door de hoogste Europese rechter in een prejudiciële beslissing gehoor gegeven aan de kritiek van velen op de inmiddels reeds jaren in Nederland gehanteerde methode van de zogeheten “pre-pack” of “flitsfaillissement” waarmee eigenaren van ondernemingen wel erg makkelijk van hun overtollig personeel (en schulden) af konden komen. Dat betekent onder andere voor de werknemers van Estro dat in 2014 failliet en kort daarop werd voortgezet door Smallsteps bij laatstgenoemde rechtspersoon in dienst blijken te zijn. In dit verband oordeelt het Hof dat niet relevant is dat de pre-pack tevens de maximalisatie van de opbrengst van de overdracht voor alle schuldeisers van de (failliete) onderneming beoogt. Wordt vervolgd.

 

© 2020 Van de Wint Legal.