Huur en Koop vastgoed

Bezichtigingsverplichting geeft bank bij voorgenomen executieveiling geen recht tot binnentreden in woning hypotheekgever

By 28 augustus 2018 No Comments

Recent oordeelde de Voorzieningenrechter ( Rechtbank Noord-Holland  C/15/271200/KG ZA 18-170)  in een zaak die vooral interessant is voor hen die zich principieel verzetten tegen (voorgenomen) openbare verkoop van hun woning door de bank.   In artikel artikel 3:267a lid 3 BW wordt de hypotheekgever verplicht om belangstellenden de gelegenheid te geven de onroerende zaak te bezichtigen, zonder dat daarvoor een door de rechter af te geven machtiging is vereist. Voor zover de bank het geven van machtiging tot binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoners vordert bij de rechter, overweegt de voorzieningenrechter dat de in artikel 3:267a BW opgenomen machtiging niet wegneemt dat het huisrecht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de hypotheekgever bij het afdwingen van de bezichtigingsverplichting in het geding kan zijn. Artikel 3:267a BW in samenhang met artikel 12 Grondwet en artikel 2 Awbi levert geen bevoegdheid op voor de hypotheekhouder en/of belangstellenden om de onroerende zaak zonder toestemming van de bewoner te betreden. De betreffende vordering van de bank wordt afgewezen. Opmerkelijk hier is dat de rechter (“ten overvloede”) wel wat alternatieve procedures noemt waarbij dan waar nodig aan de orde komen of bij de inbreuk op het huisrecht van de hypotheekgever wordt voldaan aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.

© 2020 Van de Wint Legal.