Algemeen

Vordering tot opheffing van beslag.

By 11 november 2012 No Comments

De Rechtbank Alkmaar bevestigde reeds in een  vonnis van 25/10/12 dat het in een geding tot opheffing van een beslag er niet om gaat dat de beslagene aantoont dat er voldoende verhaalsmogelijkheden (blijven) bestaan (een veel voorkomend zwak verweer van (advocaten van) diegenen onder wie beslag wordt gelegd). Waar het wél om gaat is dat op de ( conservatoire) beslaglegger de plicht rust om aan te geven waarom het beslag noodzakelijk is; de enkele onduidelijkheid of onzekerheid over verhaalsmogelijkheden van de wederpartij is daartoe onvoldoende. Hierbij valt overigens nog op te merken dat de beslaglegger in casu deze toets eerder kennelijk wél had doorstaan bij het vragen van het verlof bij de Voorzieningenrechter van diezelfde Rechtbank ..

© 2020 Van de Wint Legal.