Faillissement

Corona en (dreigende) faillissementen… WHOA

                       Dwangakkoord buiten faillissement

De Tweede Kamer heeft unaniem de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. De verwachting op korte termijn is dat hiermee kan worden voorkomen dat ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten in verband met de corona crisis in surseance- of failliet zullen gaan. In de WHOA wordt geregeld dat de rechtbank een akkoord (buiten faillissement) tussen de schuldenaar  en de schuldeisers en eventuele aandeelhouders kan goedkeuren waardoor alle betrokkenen (inclusief eventuele tegenstemmers) aan de inhoud worden gebonden.  Werknemers(rechten) blijven hier overigens geheel buiten.

Op 2 juni as. zal de 1e kamer zich over de zaak buigen. Gehoopt wordt dat de wet per 1 juli as. in werking zal kunnen treden…

Vragen? Bel of mail mij.

© 2020 Van de Wint Legal.