Arbeidsrecht

Hou je aan de regels bij arbeidsovereenkomsten. Werkgevers kunnen ook (forse) boetes uitdelen.

By 8 november 2019 No Comments

Omdat een oud-werknemer van een Amsterdamse bedrijf in de offshore-industrie zijn nevenwerkzaamheden tegen de regels niet meldde bij dat bedrijf ontvangt hij geen 100.000 euro aan bonussen maar moet hij ruim 770.000 euro betalen aan het bedrijf. Dat heeft de kantonrechter bepaald. (Rechtbank Amsterdam ECLI:NL:RBAMS:2019:7305)

Meestal worden er in arbeidsovereenkomsten bepalingen opgenomen over (verboden) nevenwerkzaamheden. Vaak is er sprake van een meldingsplicht, soms een verbod of een toestemmingsvereiste. Daarnaast geldt meestal ook een geheimhoudingsplicht.
In deze zaak zou het buitengewoon slecht aflopen voor de werknemer die deze verboden (met boeteclausule)  had overtreden. Toen hij zich dat kennelijk realiseerde koos hij voor de aanval (als beste verdediging?) door de arbeidsovereenkomst op te zeggen en de normaal voor hem geldende bonus op te eisen (met beslaglegging bij zijn werkgever). De rechter maakte korte metten met de zaak. De bonus van bijna € 100.000,- kreeg hij niet wél moest hij de door zijn werkgever van hem gevorderde boetes tot een bedrag van maar liefst meer dan € 750.000,- betalen.

Conclusie: Een goed geformuleerd nevenwerkzaamhedenbeding, geheimhoudingsbeding en/of een concurrentiebeding met een boeteclausule is van groot belang voor de werkgever.
Heb je vragen ? Bel (020-4459987) of mail (joop@vandewintlegal.nl) mij.

© 2020 Van de Wint Legal.